GRUPA KAPITAŁOWA LOYD

Wspieramy przedsiębiorców na całym świecie, oferując usługi od rekrutacji personelu po pełen outsourcing wybranych procesów biznesowych

Kim jesteśmy?

Świadczymy usługi w obszarze Human Resources i Business Process Outsourcing. Wspieramy przedsiębiorców oraz jednostki samorządowe w realizacji procesów związanych m.in. z zatrudnianiem personelu, administracją oraz optymalizacją kosztów prowadzenia biznesu.

Doświadczenie i know-how

Jesteśmy obecni na rynku HR i BPO już od 1999 r. i zrekrutowaliśmy w tym czasie ponad 150 000 pracowników. Na siłę naszej grupy składa się know-how i bogate doświadczenie podległych jej podmiotów, które z sukcesem prowadzą działalność w skali międzynarodowej.

Nasza przewaga

Nieustanny rozwój kompetencji naszych pracowników oraz poszerzanie kompleksowej oferty naszych usług pozwala nam na skuteczną obsługę klientów na zróżnicowanych rynkach, we wszystkich branżach (m.in. IT, HoReCa, edukacja, sektor publiczny, Human Resources).

loyd_logo

CEO

Bartosz Kaczmarczyk

Prezes Grupy Kapitałowej Loyd oraz założyciel holdingu Polski HR (dawniej Polski Holding Rekrutacyjny). Swoje doświadczenie zawodowe zbierał w trakcie ponad piętnastoletniej pracy dla polskich i zagranicznych spółek działających na rynku rekrutacji. Aktywnie działa na rzecz aktywizacji zawodowej mniejszych społeczności oraz ludzi wykluczonych z rynku pracy. Swoimi działaniami udowadnia, że możliwe jest kreowanie krajowej branży HR przez polskie przedsiębiorstwa. Spółki pod jego zarządzaniem dynamicznie się rozwijają, osiągają coraz lepsze wyniki finansowe oraz realnie wpływają na zmianę całej branży, zdominowanej przez międzynarodowe korporacje. Jest absolwentem kierunku Zarządzania i Marketingu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

E.Kosek

Ewa Kosek

Dyrektor ds. Administracji w Grupie Kapitałowej Loyd. Odpowiada za należyte funkcjonowanie administracji w firmie. Organizuje sprawną prace biura poprzez tworzenie i nadzór nad przestrzeganiem odpowiednich procedur obowiązujących w firmie. Dba o optymalizację procesów i kosztów zarządzania majątkiem firmy, nadzoruje szkolenia pracowników, sprawy gospodarcze, inwestycje, transport oraz koordynuje pracę podległych działów.

zarzad

Marek Stachura

Dyrektor Finansowy w Grupie Kapitałowej Loyd. Odpowiada za koordynowanie i nadzorowanie całokształtu procesów związanych z finansową i administracyjną stroną funkcjonowania firmy. Do jego obowiązków należy organizowanie planów finansowych, wyznaczanie i modyfikowanie strategii finansowej, analizowanie wyników sprzedażowych celem maksymalizacji zysków i osiągnięcia zamierzonych celów długofalowych. Podejmuje szereg obowiązków o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania całej firmy.


W Loyd International wierzymy, że wspólnie możemy zbudować społeczeństwo bez barier. Szczególnie zależy nam na wspieraniu osób niepełnosprawnych i osób długotrwale bezrobotnych.

 

NASZA DZIAŁALNOŚĆ:

Współpraca z pracownikami niepełnosprawnymi

Duże znaczenie ma dla nas wspieranie osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Prócz zatrudniania tych osób w szeregach naszej grupy kapitałowej, promujemy podobną postawę wśród innych przedsiębiorstw.

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych

Łączymy osoby bezrobotne z miejscami pracy, które są dopasowane do ich możliwości i kwalifikacji. Nawiązujemy współpracę ze spółdzielniami socjalnymi, które pomagają wejść lub powrócić na rynek pracy i podjąć zatrudnienie na miarę swych umiejętności.

Sport sposobem na integrację społeczną

Jedna z fundacji, z którymi współpracujemy - Fundacja Solis Radium - prowadzi klub sportowy (Tiger Boxing Club), który integruje młodzież i dorosłych z różnych środowisk.Rozwijaj się razem z nami!

 

Buduj karierę pełną sukcesów, współpracując z wiodącym dostawcą usług na międzynarodowym rynku HR i BPO.

 

Czekamy na Twoje zgłoszenie!

Dodaj CV (max. 3mb)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury tej i przyszłych rekrutacji - zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje mi prawo do wglądu do danych, ich poprawiania lub usunięcia.


1-hr+
Outsourcing personalny

Zlecenie realizacji wybranych procesów zapewnionym przez nas ekspertom. Pracownicy wykonują pracę na rzecz i w siedzibie klienta. Formalne obowiązki pracodawcy pozostają po naszej stronie.

Leasing pracowniczy

Dostarczenie pracowników na dowolnie wybrany okres, przy jednoczesnym przejęciu obowiązków pracodawcy wynikających z prawa pracy.

Leasing pracowniczy z odpisem PFRON

Dostarczenie pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności na dowolnie ustalony okres. Przejmujemy obowiązki pracodawcy wynikające z prawa pracy. Dodatkowo pracodawca zyskuje możliwość odpisu na PFRON.

Optymalizacja kosztów zatrudnienia

Obniżenie kosztów zatrudnienia oraz pozostałych obciążeń związanych z funkcjonowaniem firmy w oparciu o staranny audyt przedsiębiorstwa oraz unikalne know-how. 

Optymalizacja kosztów PFRON

Obniżenie kosztów firmy związanych z obowiązkowymi składkami wpłacanymi na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz pozyskanie dotacji, przeznaczonych na wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Doradztwo personalne

Zaplanowanie i wdrożenie długoterminowej polityki personalnej, co wpływa korzystnie na efektywność pracowników i przedsiębiorstwa. 

Rekrutacja, praca tymczasowa i optymalizacja kosztów zatrudnienia

Dowiedz się więcej
Badania psychologiczne

Wszechstronne, rzetelne i trafne badania i testy opisujące cechy osobowości kandydatów, kluczowe dla funkcjonowania zawodowego, dające możliwość wyboru najlepszego pracownika. 

Rekrutacja pracowników

Skuteczne wsparcie dla firm w poszukiwaniu i wyborze pracowników, dające możliwość wyboru spośród najlepszych kandydatów.

Rekrutacja pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności

Skuteczne wsparcie dla firm w poszukiwaniu i wyborze wartościowych i zmotywowanych do pracy pracowników posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. 

Aktywizacja osób bezrobotnych

Kompleksowy program rozwoju osobistego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, połączony ze wsparciem w znalezieniu zatrudnienia. 

Automatyzacja i informatyzacja zatrudnienia

Zastosowanie najnowszych technologii, tak aby proces rekrutacji przebiegał taniej, szybciej a przede wszystkim skuteczniej. 

Wsparcie informatyczne procesów HR

Wdrożenie narzędzi istotnie wpływających na zwiększenie efektywności realizacji procesów zarządzania kadrami i zmniejszenie kosztów realizacji funkcjonowania organizacji.

Zatrudnienie pracowników z Europy Wschodniej w Polsce

Dowiedz się więcej
2-medical
Outsourcing personalny w branży medycznej

Zapewnienie placówkom medycznym wykwalifikowanej kadry medycznej, bez konieczności zatrudniania na stałe. Usługa gwarantuje jednostkom służby zdrowia redukcję kosztów poprzez odpowiednie dopasowanie świadczenia usług do aktualnego zapotrzebowania kadrowego. 

Rekrutacja w branży medycznej

Kompleksowa rekrutacja i selekcja profesjonalistów do pracy w placówce medycznej klienta.

Telemedycyna i badania przesiewowe

Zdalna opieka medyczna oparta o najnowsze technologie z obszaru medycyny, informatyki i telekomunikacji. 

Zarządzanie Domami Opieki (DPS)

Przejęcie zarządzania domem seniora bądź domem pomocy społecznej, w tym m.in. zapewnienie wysokiej jakości obsługi pensjonariuszy oraz optymalizację kosztów funkcjonowania placówki.

Zarządzanie szpitalami (w przygotowaniu)

Przejęcie odpowiedzialności za zarządzanie szpitalem przez zespół wyspecjalizowanych managerów z wieloletnim doświadczeniem.

3-IT
Outsourcing personalny wraz z infrastrukturą

Dostarczenie wysoko wykwalifikowanego zespołu programistów wraz z know-how i infrastrukturą.

Rekrutacje w branży IT

Staranna rekrutacja i selekcja wykwalifikowanych pracowników dla firm branży IT.

Podwykonawstwo w branży IT

Wsparcie i podwykonawstwo projektów programistycznych.

Informatyzacja przedsiębiorstw i oprogramowanie dedykowane

Tworzenie i wdrażanie strategii informatycznej usprawniającej funkcjonowanie firmy, a także rozwiązań programowych idealnie dopasowanych do potrzeb przedsiębiorstwa.

Dowiedz się więcej
4-contactcenters
Teleobsługa

Częściowe bądź całkowite przejęcie telefonicznej obsługi klientów przedsiębiorstwa.

Infolinie

Obsługa infolinii i serwisów informacyjnych dla klientów, służąca budowaniu lojalności i zadowolenia z usług przedsiębiorstwa.

Telesprzedaż

Sprzedaż usług i produktów klientów poprzez starannie przygotowane i zrealizowane kampanie telefoniczne.

Badania rynku

Wsparcie w pozyskaniu informacji na temat opinii publicznej, potrzebach klientów, a także badania dotyczące konkurencji i partnerów przedsiębiorstwa.

Dowiedz się więcej: +48 734 171 556
5-backoffice
Finanse i księgowość

Przejęcie obsługi finansowo-księgowej lub dostarczenie wykwalifikowanego zespołu, który zajmie się tymi obowiązkami w przedsiębiorstwie klienta.

Kadry i płace

Przejęcie obsługi kadrowo-płacowej klientów związanej z zatrudnianiem pracowników oraz kontaktami z ZUS i US.

Kancelaria prawna

Kompleksowa obsługa prawna klientów przez profesjonalną kancelarię.

Wsparcie techniczne IT

Rzetelne wsparcie techniczne zadań związanych z opieką nad systemami informatycznymi klientów. 

Pośrednictwo nieruchomości

Prowadzenie transakcji zakupu, sprzedaży i wynajmu nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych na rynku pierwotnym i wtórnym.

Ubezpieczenia specjalistyczne

Ubezpieczenia dostosowane indywidualnie do skali i specyfiki działalności przedsiębiorstwa.

Biuro architektoniczne

Nasze profesjonalne biuro architektoniczne służy wsparciem m.in. w kwestii pozyskiwania nieruchomości, projektowania wnętrz oraz opracowywania koncepcji architektonicznych.

Wsparcie w pozyskiwaniu dotacji

Zapewniamy profesjonalne doradztwo w zakresie pozyskiwania dotacji z funduszy unijnych i pozaunijnych oraz innych źródeł wsparcia finansowego.

6-marketing
Usługi Public Relations

Kreowanie pozytywnego wizerunku firmy poprzez komunikację z otoczeniem.

Usługi marketingowe

Opracowanie i wdrożenie kompleksowej i skutecznej strategii marketingowej, jak również wsparcie w realizacji pojedynczych akcji.

E-marketing

Skuteczne rozwiązania i sprawdzone narzędzia promocji w Internecie.

7-horecaserwices
Zarządzanie restauracjami

Przejęcie funkcji operatora restauracji, mające na celu zwiększenie rentowności obiektu, przy całkowitym zabezpieczeniu interesów właściciela i inwestora. 

Zarządzanie hotelami

Przejęcie funkcji operatora hotelu mające na celu zwiększenie rentowności obiektu, z jednoczesnym zapewnieniem wysokiego poziomu zwrotu z zainwestowanego kapitału. 

Outsourcing personelu w branży Horeca

Zapewnienie hotelom i restauracjom odpowiedniego poziomu wykwalifikowanego personelu, bez konieczności zatrudniania na stałe.

Leasing pracowników branży Horeca

Dostarczenie do hoteli i restauracji odpowiedniego personelu, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów zatrudnienia.

Promotorzy i hostessy

Profesjonalna obsługa akcji promocyjnych na targach, konferencjach i eventach.

Rekrutacje w branży Horeca

Skuteczne wsparcie w poszukiwaniu i selekcji pracowników o kwalifikacjach i umiejętnościach idealnie dopasowanych do obsadzanego stanowiska.

Organizacja i obsługa eventów

Kompleksowa obsługa imprez plenerowych, imprez firmowych, konferencji i kongresów oraz pokazów mody.

Usługi ochrony specjalistycznej

Specjalistyczne usługi ochrony przydatne w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w codziennej działalności biznesowej.

Szwalnia dla branży Horeca

Dostarczanie specjalnie uszytych materiałów tekstylnych i szwalniczych, niezbędnych dla funkcjonowania hoteli i restauracji.

PROJEKTOWANIE WNĘTRZ

Nasi utalentowani projektanci zaaranżują wnętrza Twojego lokalu, nadając im wyszukanego stylu i niezapomnianej atmosfery.

Dowiedz się więcej
8-publicsector
Partnerstwo publiczno-prywatne na rzecz aktywizacji lokalnego rynku pracy

Porozumienie pomiędzy urzędami pracy a agencjami pracy, mające na celu pomoc w znalezieniu pracy osobom bezrobotnym i wykluczonym społecznie. 

Współpraca z urzędami pracy na rzecz zmniejszenia bezrobocia

Kompleksowy program rozwoju osobistego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych, połączony ze wsparciem w znalezieniu zatrudnienia.

Usługi prawne

Profesjonalne i kompleksowe wsparcie prawne dla urzędów miast i starostw powiatowych.

Usługi Public Relations

Pomoc w komunikacji w relacjach z mieszkańcami i przedsiębiorcami, z kontaktami z mediami dla urzędów miast i starostw powiatowych, wsparcie w budowania pozytywnego wizerunku.

Usługi IT

Nowoczesne rozwiązania informatyczne usprawniające funkcjonowanie samorządów.

Usługi ubezpieczeniowe

Kompleksowe rozwiązania ubezpieczeniowe dla samorządów i organizacji samorządowych stosownie do potrzeb i specyfiki działalności.

Organizacja eventów

Kompleksowa organizacja eventów i wydarzeń kulturalnych, wraz z dostarczeniem personelu do obsługi, jak również pracowników ochrony.

Teleobsługa interesantów

Profesjonalna i kompleksowa obsługa telefoniczna interesantów urzędów miast i starostw powiatowych.

Outsourcing personalny

Zlecenie wykwalifikowanej kadrze realizacji wybranych procesów w siedzibie jednostki samorządowej. Formalne obowiązki pracodawcy pozostają po naszej stronie.

Zarządzanie nieruchomościami

Administracja i zarządzanie nieruchomościami komunalnymi przez zespół ekspertów w tej dziedzinie.

Zarządzanie domami pomocy społecznej i placówkami opieki

Przejęcie zarządzania DPS i placówkami opieki, w tym m.in. zapewnienie wysokiej jakości obsługi pensjonariuszy oraz optymalizację kosztów funkcjonowania placówki.

Zarządzanie szkołami, zespołami szkół i przedszkolami

Administracja i zarządzanie placówkami edukacyjno-wychowawczymi przez wykwalifikowany zespół specjalistów.

Wsparcie w tworzeniu Spółdzielni Socjalnych

Pomoc i wsparcie doradcze w tworzeniu Spółdzielni Socjalnych dedykowanych osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, osobom niepełnosprawnym i wykluczonym społecznie.

Wsparcie w tworzeniu Centrów Integracji Społecznej

Pomoc w zakładaniu Centrów Integracji Społecznej w celu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo.

Budownictwo społeczne (w przygotowaniu)

Program związany z budownictwem mieszkalnym, dedykowany mniej zamożnym osobom, które nie mogą sobie pozwolić na kupno czy wynajem mieszkania na wolnym rynku.

9-education
Akademia lidera

Podniesienie umiejętności w zakresie kształtowania efektywnego przywództwa i wypracowanie świadomości znaczenia liderów w funkcjonowaniu różnych typów środowisk i wspólnot.

Akademia rekrutera

Teoretyczne szkolenia i praktyczne warsztaty doskonalące technikę i umiejętności przydatnych w zawodzie rekrutera.

Akademia programisty (w przygotowaniu)

Specjalistyczne szkolenia dla programistów i developerów.

„Zarządzanie szkołami, zespołami szkół i przedszkolami

Administracja i zarządzanie placówkami edukacyjno-wychowawczymi przez wykwalifikowany zespół specjalistów.

10-ngo
WSPARCIE W TWORZENIU SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH

Pomoc w zakładaniu Centrów Integracji Społecznej w celu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo.

WSPARCIE W TWORZENIU CENTRÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Pomoc i wsparcie doradcze w tworzeniu Spółdzielni Socjalnych dedykowanych osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, osobom niepełnosprawnym i wykluczonym społecznie.

USA 

UK 

NIEMCY 

POLSKA 

UKRAINA 

KONTAKT

Polska:

Grupa Kapitałowa Loyd

ul. Kurniki 4, 31-156 Kraków

al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa

ul. Opolska 22 pok. 103, 40-084 Katowice

tel. +48 12 357 22 66

e-mail: info@loyd.international

Stany Zjednoczone:

Loyd International Incorporated

630 Hansen Way, Palo Alto

California 93304

e-mail: usa@loyd.international

Wielka Brytania:

Loyd International Ltd.

Company No. 9535133

590 Kingston Road, London SW20 8DN

e-mail: unitedkingdom@loyd.international

Niemcy:

Loyd GmbH

Podbielskistraße 158, 30177 Hannover

e-mail: germany@loyd.international

Ukraina:

Loyd Ukraine

ul. Josipa Ljevickogo 1, 82100 Drohobycz
pl. Soborna 14, 79026 Lwów, biuro nr 12, piętro 5
e-mail: ukraine@loyd.international